Från sommaren 2010 har vi smugit igång med nytt utseende och lite nya funktioner. Och från hösten 2010 har vi blivit ännu lite färggladare, men vi är inte färdiga!
Flygfotohistoria har haft en fullmatad hemsida sedan i november 2008. Vi har haft ett likartat utseende sedan dess och likartade funktioner. Det har varit uppskattat och vi har fått väldigt många spännande påstötningar. Bland annat har många hört av sig och berättat om namn på olika gårdar och detaljer kring enskilda bilder. Ibland små anekdoter. **Skriv egna kommentarer** Sedan sommaren 2010 har vi ett system där var och en är välkommen att tillföra egna kommentarer till varje bild. Eller kommentar till en hel serie för den delen. Så välkommen med såväl fakta som mer personliga synpunkter. Särskilda minnen kan vara värdefulla. Det du skriver hamnar direkt i rutan för kommentarer, men vi går givetvis igenom det som förs fram. Ingen ska få publicera något som kan anses anstötligt. Vi vill att detta skall kunna växa till en intressant informationsbank. Du anger ditt namn, eller signatur, och bifogar din e-postadress. Den behåller vi internt och lämnar aldrig ut. **Vår egen blogg** Du läser just nu en nyhet under fliken "Nyheter" på hemsidan. Här kommer vi att fortlöpande presentera nya aspekter på verksamheten inom Flygfotohistoria. Det kan gälla dels tekniska finesser med hemsidan, eller större förändringar i bildmaterialet med mera. Se till att hålla dig uppdaterad genom att återkomma så regelbundet som det passar! Om du har fönstret för Nyheten framme kan du dessutom kommentera själva nyheten. Vi förbehåller oss rätten att ta del av och godkänna inkomna texter.
© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av