• Bilskrot!

 • omvänt negativa bilder

 • Karta saknas till denna serie. Den som här visas saknar inritning.
  Tidigare var dessa motiv okända.
  Att det är Alfta har meddelats av Per Olmårs. Tack!
  Pers definition av tre gårdar:
  Första gården (Ol-mårs-gården) syns i fjärran på första bilden. Jag vet att jag har sett en flygbild över gården hängandes på en vägg någon stans, så den borde finnas någon stans i resten av arkivet.
  Den andra gården (Per-Hans) ligger strax sydväst om centrala Alfta och en bit söder ut från forsarna (Bornfall) som finns i bildserien. Gården brann ner till grunden på 60-talet.
  Den tredje gården (Widins) ligger ytterligare en bit söder om Alfta.

 • Området 1843 finns fotograferat vid två olika tillfällen.

 • Björne Björk låter hälsa:
  Detta är "Haga" i Västra Höle. Min pappas morfars hemman. HAn hette Nils-Olof Bodlund.

 • Tidigare felaktigt angiven som Orbaden.
  Felaktig siffra är tydligen inritad på originalkartan.
  Tack till Karl-Erik Dahl som påpekade misstaget.
  JA
  Flygfotohistoria

 • Serien tidigare felaktigt placerad vid Glafsfjorden i Värmland. Inritning med samma serienummer finns där (kartblad S070).

  Hans-Lennart Ohlsson visste att kyrkan är Rengsjö kyrka.
  Ulf L Eriksson visste också detta.
  Flygfotohistoria tackar!
  JA

  Men kartan stämmer inte riktigt. Oklart är vilka byar utanför Rengsjö som avbildas…

 • 38 är Lottefors station.
  Detta tackar vi Ulf L Eriksson för att han berättat.
  Karta saknas över området, så vi vet inte vilka byar som är fotograferade, utöver Lottefors.

  Serien tidigare angivet som norr om Glava i Värmland (som kartan anger).
  Men det stämmer inte. Där finns igen järnväg

  JA

 • Originalkartan har otydligt noterade siffror. Ser ut som 1837, skall vara 1839.
  Dessutom är linjerna något svårtolkade.
  Detta har medfört att serien inte definierats förrän på hösten 2009.
  JA

 • Följande uttömmande redovisning av motiven i serien har skickats in av
  Calle Ragnerstam.
  Flygfotohistoria tackar ödmjukast!
  Johan Ahlén

  01. Uddens i Nor
  02. Forsbacka (Lars-Ersas) i Nor
  03. Änges i Nor
  04. Per-Ols i Nor
  05. Oppigårds, Mittigårds och Utigårds i Nor
  06. Oppigårds, Mittigårds och Utigårds i Nor, i bakgrunden gården Hästhagen
  07. Gladas och Per-Mårtsas vid gamla landsvägen i Nor. I bakgrunden syns fastigheten ”Nor 1,19” vid landvägen Nor – Järvsö
  08. Kasernen vid Gamla vägen till Nor i förgrunden. Kasernen uppfördes som arbetarbostad omkring 1920 av närbelägna Båtbackens ångsåg. I bakgrunden syns Nors skola (numera Båtbackens friskola) vid landsvägen Nor – Järsvö.
  09. Fastigheten ”Nor 1,19” vid landvägen Nor – Järvsö med Per-Mårtsas i bakgrunden.
  10. Kasernen och Maskinistens (båda bostadshus med anknytning till Båtbackens ångsåg) invid gamla vägen till Nor. I övre högra hörnet syns landsvägen Nor – Järvsö.
  11. Fastigheten ”Nor 2,13” i förgrunden med byggnaderna Maskinistens och Kasernen i bakgrunden. I nedre högra hörnet syns landsvägen Nor – Järvsö.
  12. Kaféet, och där bakom Krugaboa (som var affär, numera nedlagd) i korsningen landsvägen Järvsö – Nor och vägen till Svensbäck och Förnebo.
  13. Röningans i Uvås
  14. Simmas i Uvås.
  15. Stråbergs och Häggas i Uvås
  16. Stråbergs
  17. Wedins (Römpens) i Svensbäck
  18. Björnmorans i Svensbäck.
  19. Linnas i Svensbäck
  20. Omers i Svensbäck
  21. Abrams i Svensbäck
  22. Pellas (närmast i bild) och Omers i Svensbäck.
  23. Johanas i Näset/Svensbäck, i övre vänstra hörnet skymtar fastigheten Solhem (byggd omkring 1923).
  24. Solhem, till vänster skymtar gården Näs.
  25. Sjönäs (Petters) i Näset/Svensbäck.
  26. Näs med Solhem i övre hörnet.
  27. Sotsveden (Kraftas) i Förnebo.
  28. Gårdarna Jo-Hans och Boa i Förnebo samt Förnebo skola (nedlagd). Vägen till vänster i bild går mellan Änga och Förnebo byar, den till höger genom Förnebo by.
  29. Längst bort i bild Bågga, därefter Förnebo skola, Boa, Ersk-Nils samt Jo-Hans Vägen till vänster i bild går mot Änga, den till höger genom Förnebo by.
  30. Bågga i Förnebo.
  31. Kjälva/ Tjelva i Förnebo. I bakgrunden skymtar Sotsveden.
  32. Pensarv i Förnebo.
  33. Ersk-Persas (Bättes) i Förnebo med utdikade våtmarken Möckelmyran i bakgrunden.
  34. Ersk-Olsas (Johan-Ollas) i Förnebo. I övre hörnet syns Möckelmyran, och närmst i bild vägen genom Förnebo.
  35. Boa, Ersk-Nils och Jo-Hans i Förnebo. I bakgrunden syns Förnebo skola.
  36. Jo-Hans
  37. Strömas i Förnebo. I övre högra hörnet skymtar Korkas. Vägen till vänster är den gamla mot Förnebo.
  38. Älgens Faffars (Bergs) i Förnebo invid gamla vägen mot Förnebo.
  39. Mårtens i Förnebo
  40. Pensarv i Förnebo
  41. Hängens i Förnebo.
  42. Älgens i Förnebo invid gamla vägen mot Förnebo.
  43. Per-Hass i Förnebo mitt i bilden, Mårtens i övre vänstra hörnet och i förgrunden syns vägen mot Förnebo.
  44. Nils-Lars i Förnebo
  45. Korkas i Förnebo
  46. Skansas i Uvås invid landsvägen Järvsö – Nor.
  47. Fastighten ”Änga 6,20”
  48. Mårtens i Förnebo invid vägen mot Förnebo
  49. Arnells i Uvås, ladan längst till vänster tillhör dock fastighten ”Föränge 7,18” (Hockers).
  50. Vassas i Änga vid gamla vägen från Järvsö mot Änga by. I bakgrunden syns landsvägen Järvsö – Nor snett korsad av vägen mot gården Yssens och Uvås by.
  51. Blans i Änga vid gamla vägen från Järvsö mot Änga, i bakgrunden gamla vägen mot Förnebo.

 • Tack till Henrik Klasson som hjälpte till att identifiera motiven!
  JA

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av