Söker du platser som ryms inom Generalstabskartan nummer 53 Mariestad eller 54 Karlsborg?

Då får jag hänvisa dig till avdelningen Okänt bland landskapen. Där finns några serier som jag tror mig veta tillhör de bladen.

Välj en grupp att visa

För att du enkelt ska kunna hitta i bildarkivet är serierna uppdelade i grupper. Välj en grupp att visa genom att klicka på dess namn.

Serie     Område
2302A nordväst om Fristad. Arta. Kvarbo
Serie     Område
1864 söder om Vara. Naum
1823 sydost om Nossebro. Häradstorp. Abrahamstorp. Småkulla
4724 söder om Nossebro. Norra Fåglum. Tomte
3694   väster om Nossebro. Dunsåsen norrut till Hult
1464A   Trökörna. Norr och söder därom
1069 Broddetorp. Hornborga. Fjällåkra
1862 söder om Vara. Dampetorp. Kättilstorp
5025 sydväst om Vara. Kedum. Korsmaden
1227 Jung. Öster om landsvägen
3887 söder om Nossebro. Vindstorp. Svarteråsen. Tefället
2999 Främmestads kyrka. Norr och söder därom
2003 norr om Ulricehamn. Öster om banan mellan Timmele o Dalum
1852 väster om Vedum. Eling kyrka. Hackebergsskogen
1350 norr om Floby. Ullene o vidare norröver
1348 väster om Floby. Norr om banan
2292 norr om Herrljunga, väster om banan. Ölltorp. Långö
2299 sydost om Vedum. Öster om banan. Torestorp
0864 Norr om Vara. Tubbetorp. Längs Afsån. Hällum
1068 nordost om Broddetorp. Hov. Skogen och kullarna
1824 Nossebro. Sydostvart. Vägatorp. Mot Essunga
1066 nordost om Vara. Söder om Skarstad. Väster om Lidan
2294 sydväst om Vedum. Bitterna.
2297 sydost om Vara. Gäran. Vässby. Kaggatorp
2342 nordväst om Vårgårda. Hallavadet. Upplo. Trålanda. Tvärslätt
1822 öster om Nossebro. Lars Pers. Essunga. Gröneberg
1860 sydväst om Vara. Ribbingstorp o söderöver. Svartemad
1853 väster om Vedum. Eling. Toentorp. Åkatorp
2341 Herrljunga. Väster- o norrut längs banan
1901 väster om Nårunga
4478 norr om Främmestad
2289 norr om Vårgårda. Södra Härene. Tåstorp. Lärkemossen
1251 Gendalen. Längs banan. Bybacken
2298 nordost om Vedum. Lundby
1383 norr om Nossebro. Österut norr om banan
1071 Norra Ving. Norra Lundby.
2291 nordväst om Herrljunga. Fölene. Rakåsa. Boslätt
X007   öster om Skara. Kring banan. Brunnsbo
2300 norr om Herrljunga, öster om banan. Bäcka. Åkatorp
2290 väster om Herrljunga. Ribbingsberg. Härene. Hackebergsskogen
2293 väster om Herrljunga. Eggvena. Skottstorp. Gunntorp
1861 söder om Vara. Önum o söderöver. Krokstorp. Hjälmebacke
1344 Källeryd o söderut
2295 öster om Vara. Emtunga
2301 söder om Nårunga. Från sjön Säven o västerut
6317 sydväst om Vedum. Lekåsa. Ingatorp
1070 norr om Broddetorp. Bolum. Bjällum
3075 Bäreberg. Kyrkbyn och norrut. Germundsgården
4790 Kvänum och söder därom
Y3629 Barne Åsaka. Kyrkan och norröver
3985 öster om Grästorp. Göttorp. Sparlösa
6315 Fåglum. Söder om kyrkan. Holmen. Sörgården
1863 söder om Vara. Öster om banan. Häljeved
1856 väster om Vedum. Hjortemossen. Hageltorp. Vadet
1857 nordväst om Vedum. Grönemad. Guppe. Norröver
1067 öster om Broddetorp. Kring Brunnhemsberget
2296 sydost om Vara. Östtorp. Rangeltorp. Önumstorp
1252 Främmestad öster om järnvägen
3129 väster om Vedum. Väster om banan. Laske-Vedum
861 söder om Vara. Söder om Naum. Bäckebo. Vasen
Serie     Område
Göteborg 1950-tal   staden Göteborg
Göteborg 1940-tal   staden Göteborg
Göteborg 1960-tal   staden Göteborg
Serie     Område
1052B Vänersnäs. Södra delen. Margreteberg. Lunden
1531 öster om Trollhättan. Stavrelund. Lunden. Halltorp
3711 öster om Trollhättan. Kring Hullsjön
1532 Västra Tunhem. Hol. Artorp
1579 väster om Vänersborg. Kanteborg. Finngårdsred. Torpet
1517 nordväst om Grästorp. Sal. Längs sjön
1528 Sollebrunn. Norrut längs banan. Västerut
1038 nordost om Trollhättan. Hedeäng. Stavered
1535 öster om Trollhättan. Lerum. Sköstorp. Fristorp
1523 väster om Grästorp. Astranna. Håberg
2276 söder om Upphärad. Prässebo. Kring Bodasjön
2287 nordöst om Magra. Bjärlanda
2282 Rommele. Bliksered. Ålstad. Båda
1578B Väne-Ryr. Örbacka. Gundlebo
2273 söder om Upphärad mot sjön Vanderydvattnet.
2283 sydväst om Grästorp. Diverse skogs- o myrmark sydvästvart
2277 norr om Lagmansered. Dunbäcken. Krösslätt. Koberg
1524 väster om Grästorp. Kampetorp. Flo. Längs berget
6275 Öster om Väne-Ryr. Grunnebo. Takan
2343 sydost om Sollebrunn. Mörlanda. Östäng
1507 norr om Grästorp. Ågården. Åsen
2348 nordväst om Sjuntorp.Längs Göta Älv
1035 väster om Vänersborg. Kattholmen. Myskebacken. Blåsut
2278 Kyrkås. Orreslätt. Sandbäck. Ränne. Järboden
2345 söder om Sollebrunn. Erska
1825 Nossebro o sydvästvart. Högmossen. Smörkullen
2274 Sjuntorp. Västvart till Göta Älv. Åsbräcka
1040 söder om Vänersborg. Vassända. Naglum
2346 söder om Lagmansered. Gräfsnäs, Anten o västerut
2280 väster om Lagmansered. Sjöns östra strand o söder därom
2284 norr om Sollebrunn. Längs landsvägen. Knutstorp
1041 nordväst om Trollhättan. Anered. Edsäter. Norrut t banan
1044 söder om Trollhättan. Lekstorp. Torp. Sylte
2269 öster om Gärdhem. Åsaka. Galltorp
2272 söder om Väne-Åsaka. Smedstorp o vidare söderöver
3147 nordost om Lagmansered. Jordala
2266 öster om Sjuntorp. Velanda. Blackstorp. Fors
1043 söder om Trollhättan. Gärdhem. Fåstorp. Velanda. Enered
2288 Magra. Boda
1042 väster om Trollhättan. Hälltorp. Strömslund. Karlsberg
1036 söder om Vänersborg. Öxnered. Söderut till Göta Älv
2267 Upphärad. Kalvhed. Söderöver
2271 öster om Upphärad. Daleslätt. Ekeskogen. Norr om sjön
X061 nordväst om Främmestad. Längs banan. Frambo
2270 öster + nordöst om Upphärad. Hälltorp. Albogården
2347 Tunge. Torp. Läcktorp
1039 söder om Vänersborg. Lerdalen. Båberg. Västerut mot Väne-Ryr
3148 Lagmansered. Väster- o söderöver. Älghult
2344 söder om Sollebrunn. Längs ån o öster om sjön Anten
2352 söder om Väne-Ryr. Öre sjö. Ned i Bohuslän
1037 Vargön. Lindås. Restad. Nygård. Mariero
2286 öster om Sollebrunn. Torp. Nordostvart
2275 sydost om Väne-Åsaka. Velanda. Svalehult. Lindås
2285 nordost om Sollebrunn. Norr om banan. Laggarebo. Ubby.
2265 Norra Björke. Hästen. Västbjörke
Serie     Område
4886 nordost om Grästorp. Boberg. Håletorp
1501 öster om Grästorp. Norr om banan. Gunnarstorp
5239 söder om Grästorp. Öster om Nossan
4718 Fridhem. Längnum
5240 Fridhem. Annestad. Eklanda
4719 nordväst om Vara. Ekedal. Åshult. Norrut till banan
3517 Kållands Åsaka. Kring banan
2016 väster om Järpås. Hinnerstorp. Slädene
1125   söder om Mariestad. Lugnås. Prästkvarn
1388 öster om Grästorp. Skrehalla. Hyringa
1817 öster om Grästorp. Söder om banan. Flakeberg. Olunda
4705 nordväst om Skara. Händene. Ästorp
4490 nordost om Öttum. Vinköl
1052 norr om Järpås. Väster om banan. Lovene
4729 väster om Skara. Norr om banan. Händene. Bernstorp
1316 väster om Lidköping. Häggene. Månslunda
1315   Forshem
1049 väster om Järpås. Slädene
1053 söder om Örslösa. Väla .Mellby
2953A väster om Jung
4489 söder + öster om Vinköl
5211 söder om Öttum. Öst
1057 Tranum. Sydostvart till Gillstad. Orrevalla
3001 väster om Vara. Söder om Ryda kyrka
3695   Malma kapell. Vallgrundstorp
1502 nordost om Grästorp. Härstorp. Stora Torpa
4457 söder om Öttum. Väst
6226 söder om Lidköping. Annelyst. Östby
4455 nordost om Norra Vånga
1051 norr om Järpås, längs banan. St Munkebo. Bryne
1058 sydväst om Örslösa, söder om banan till N Kedum
X263   öster om Götene. Holmestad. Viglunda
1054 nordväst om Järpås. Häggesled. Lavad. Almetorp
2237 nordväst om Skara. Öster om Hasslösa kyrka, längs banan
2217 Kållands Åsaka. Öster om banan
1060 Örslösa. Nordväst till Söne, Vänerstrand
4456 öster om Öttum
4453 sydost om Norra Vånga
1050 nordväst om Järpås. Sörby. Till Gillstad
5038   väster om Mariestad. Åsen. Söderut till Lugnås kyrka
1059 väster om Örslösa, norr om banan. Källshed. Vänerstrand
1505 nordost om Grästorp. Lanna. Österlanna
X042   norr om Skövde, Greby
1124   söder om Mariestad. Sjöängen. Hallåsen. Fågelkärr
883 sydväst om Saleby. Hede. Härjevad. Antorp
4703 nordväst om Öttum
2233 öster om Jung
1063 öster om Järpås.Härjevad. Kring Lidan
1865 väster om Vara. S Kedum. Mellan banorna
1126 Lindärva. Norr om
1062 Skarstad. Längs Lidan
4500 söder + öster om Vinninga
1055 söder om Tranum. Söder om banan. Digrid. Häljestena
4454 öster om Norra Vånga
6281   Fridhem. Lekunga. Ödesmål
4499 öster om Vinninga. Stråte. Tofflaretomten
4458 söder om Norra Härene
4459 söder om Norra Vånga
6308 Fyrunga, öster om Lidan
2221 Trässberg. Norr o söder därom
2008 norr om Vara.Long.
4761 nordost om Grästorp. Vid Håle-Täng
3747 sydost om Grästorp. Hedåker. Presstorp. Ulvestorp
4641 väster om Lidköping. Österäng. Delar av Råda
2230 norr om Jung mot Saleby. Öster om landsvägen
2234 nordväst om Kvänum. I en nordlig båge mot Fyrunga
4720 söder om Grästorp. Väster om Nossan. Tengene
1056 Tranum, norr om banan. Tådene. Storeberg
1960 väster om Skara. Synnerby. Norr om banan. Ardala.
2029 Medelplana Kinnekulle
2005A öster om Vara. Skatofta. Önum
0880 Söder om Lidköping. Trässberg. Djupedal. Västhed
5218 söder om Mariestad. Lugnås
2222B väster om Saleby
Serie     Område
2175 söder om Torestorp. Gäddarp. Till Älekulla
2312 Hyssna o söderöver
1608 sydost om Horred. Söderut till sjön Fävren
2308   Hyssna med omgivning (?)
1613 söder om Fotskäl. Uddeholm
1639 norr om sjön Lygnern. Älenäs. Årenäs. Klätten
1623 öster om Torestorp. Gigered
1627 nordost om Horred Norrut längs banan till Surteby
2310   Norr om Hyssna. Viskadalen
2176 nordost om Kungsäter. Gunnarsjö (kyrka). Skog
2311 söder om Hyssna. Mot Hajom. Friared. Inritning saknas
1637 Tostared. Sjön Lygnerns södra strand
1609 öster om Horred. Istorp. Broby. Segerstad
1626 Revesjö. Sydvästvart mot Holsljunga
2309 söder om Hyssna mot Hajom. Bonared. Inritning saknas
1636 norr om Sätila. Härkila. Hulta
3876 Sätila o sydvart vid sjön. Torrås
2306   söder om Rävlanda. Öster om Storån
2305   söder om Rävlanda. Mot Hällingsjö
X043   Mjöbäck. Norrut öster om sjön
1619 norr om Sätila. Källäng. Hultet
1911 nordost om Kinna. Hässlehult. Norrut till Fritsla
1615 Redslared. OBS! skadad karta
1622 söder om Kinna. Örby o väster därom
2165 norr om Torestorp. Tokhult
2206 sydväst om Fritsla. Längs ån. Kinnahult
1614 söder om Viskan från Björketorp till Berghem
2164 söder om Kinna. Östra Öresjöns östra strand.
2204 nordväst om Seglora. Mariedal. Grönbo
1916 Seglora. Öster o väster om
1628 Horred. Längs banan
1912 sydost om Kinna. Trantorp. Greppholmen
1918 väster om Seglora. Hökås. Bönås
2185 söder om Älekulla. Bostebygd
2304   Hällingsjö o söder om. Storåns dalgång
1624 sydost om Torestorp. Anabäckshult
1633 öster om Kinna. Gullberg. Nordostvart
1611 sydost om Fotskäl. Surteby
2194 öster om Älekulla. Skårebo
1618 Ubbhult. Nordostvart. Gränsmarken
1635 nordväst om Sätila. Ryda
2307 nordväst om Sätila. Runt Härsjön
1967 Kinnarumma med omgivning
1632 Fotskäl o nordostvart. Samt Tvärred och Hagshult...
2205 Viskafors. Norr och söder om orten
2207 söder om Svenljunga. Öster om banan. Axelfors
Serie     Område
2004 norr om Ulricehamn. Kring Knätte. Söderut mot Hössna
X211 Rångedala. Väster om banan
2153 Sjötofta. Stenshult. Gränsmarker
2180 väster om Hillared. Kring Lysjön
1345 Finnekumla. Vegby stn
1305 Dalum. Norr längs banan, o österut. Åfärd
1355 Södra Åsarp. Norrut öster om banan
2181 söder om Hillared. Buttorp. Sexdrega stn
1333 kring Härna. Nitta.
2156 öster om Limmared. Tyggestorp
2184 väster om Ulrcehamn. Söder om riksvägen. Remma. Mastunga
2001 Blidsberg. Söderut väster om banan. Sjöarp. Möne
2172 Sjötofta. Längs banan. Norrut. Söderut t Ekefors
1354 väster om Länghem. Söderut
2151 väster + nordväst om Sjötofta. Passarp. Ågärde
2201 sydost om Hällstad. Snugge. Ekarp. Kråkhult
2149 Örsås. Syostvart
2154 sydost om Sjötofta. Bosebo. Småland
1634 söder om Svenljunga. Holsljunga, kring Holsjön. Överlida
2173 söder om Sjötofta. Längs banan. Ingärdebo. Hulu (Småland)
2182 nordväst om Ulricehamn. Norr om riksvägen. Brämmesås. Håkabo
1602 norr om Viskan, öster om Tärby / Varnum. Annestorp. Komlösa
1310 kring Hällstad, kyrkbyn. Söderut längs vägen. Sassarp
1353 Länghem. Söderut. Därefter sydvästvart
2002 norr om Ulricehamn. Väster om banan kring Övre Vång
2148 Örsås o österut. Röstorp
2198 Tranemo. Upp längs banan och öster om
2006 Gullered o väster därom. Nordsjön söderut till banan
2178 nordost om Hillared. Jättebo. Bäck
2179 nordväst om Hillared. Aplared
1346 kring Bystadsjön
2208 nordost om Svenljunga. Ullasjö. Givarp
2177 väster om Limmared. Källhult
2183 väster om Ulricehamn. Längs banan o söderut. Kråkebo
2203 norr om Ulricehamn. Öster om landsvägen. Mot Timmele
1339 norr om Gällstad. Berga. Ängabo. Närarp
1347 Södra Åsarp o norrut. Månstad kyrka
1352 öster + norr om Länghem. Norrut till sjön
2197A Östra Frölunda och söder därom
1332 Söder om Ulricehamn. Skottek. Samt Hökerum. Söderut till sjön Tolken, eller?
2005 norr om Ulricehamn. Timmele. Bjättlunda. Vist
2007 norr om Ulricehamn. Norr om Timmele. Väster om banan. Mot Möne
2150 norr om Sjötofta. Längs banan till Ambjörnarp
2199 Mossebo. Nord & nordostvart. Gränsen
1351 norr om Länghem. Kring Yttre Åsunden. Torpa Stenhus
2186 Dalstorp
Serie     Område
1342 Eriksberg o sydvästvart. Örum
2318A norr om Fristad. Längs banan. Längjum
1692 Nårunga. Österut mot sjön Säven
1312 söder om Vårgårda. Hjultorp. Storehagen. Mot Siene
1915 Grude. Nordvart längs banan
1904 sydost om Ornunga. Holtsäckra. Öster om Ornungasjön
1919 Vesene. Nordvästvart till Asklanda
1318 norr + nordost om Alingsås. Norr om banan. Nolby. Torp. Säveljung
1587 söder om Alboga. Hermanstorp. Holmåkra. Österod
1306 nordväst om Blidsberg. Bolstorp. Ulvsered. Tornarp
1908 söder om Ornunga. Spångakil. Ljur
4728 Häggryda samt delar av Jäla, Öra, Döve
1913 norr om Asklanda. Galstad. Landa
1341 sydost om Eriksberg. Elvstorp. Svalered
1920 norr om Borgstena, väster om banan. Mollaryd till Malryd
1317 söder + öster om Lena. Lagmansholm
1320 nordost om Alingsås. Bälinge. Österut till Horla
1761 Murum. Norröver. Sölvarp. Sölvarp
1909 söder om Siene. Finnatorp. Horla kyrka. Kärtared
1338 Eriksberg o nordostvart. Tubbarp. Håkentorp
1307 nordväst om Blidsberg. Källestorp. Kringlarp
1321 väster om Siene söder om riksvägen. Gongtorp. Mellantorp
1335 norr om Brismene. Alarp. Tången
1337 Jäla, väster om mossen. Gamlarp.
1343 väster om Eriksberg. Sämsholm. Skölvene kyrka. Ölanda
1314A   väster om Vårgårda. Ödegärdet. Mängsholm
1331 väster om Brismene. Väster om vägen. Ekersgärdet. Döve
1903 Ornunga
1914 nordost om Asklanda. Jällby. Romnefall
1902 väster + norr om Ornunga. Kring Kvinnestadsjön, norrut till banan
1600 väster om Murum. Almedal. Galtholmen. Sjögården
1319 väster + nordost om Alingsås. Mellan banan o riksvägen. Nygård.
1489 kring Sandhem. Norrut o öster om banan. Dintestorp
1921 Tämta. Österut till Borgstena
Serie     Område
3181 Lilla Edet. Öster om älven
1365 Töllsjö o söderöver. Holmared
1366 sydväst om Töllsjö. Till Östra Nedsjön. Tubbared. Morjhult
1364 sjön Anten. Söder om Lånagred
1362 söder + öster om Olofstorp. Vråssered. Sävesbo. Ner till sjön Aspen
1369 kring Kilanda
1906 Skallsjö norr om riksvägen. Näs. Öjared. Norsesund
1373 Hedared
2922 Alvhem. Längs älven norr och söder därom
1330 sjön Mjörn. Norr om sjön. Vikaryd. Hjällsnäs
1328 Skepplanda kyrka och nordostvart
1361 Lerum. Norr om banan
1359 Bergum. Dansered. Häljered
1358 Bergum. Björsbo. Dockered. Ytterstad
1371 nordväst om Kilanda. Knaptorp. Skönningared. Söder om landsvägen
1323 Hemsjö. Nordostvart runt sjön Stora Färgen
1363 Olofstorp. Västerut till Gunnilse
2168 väster om Hålanda. Sydvästvart. Väster om landsvägen. Skår. Lid
1322 Hemsjö. Norrut . Hästeryd. Västra Bodarna
3149 Lilla Edet. Väster om älven
2171 Lödöse. Väster om älven
1905 sydväst om Bredared. Hult. Holmåsa.
1375 sjön Anten.Västra sidan. Brobacka till Sjöbo
1376 sjön Anten. Långared
2303 norr om Bredared. Sköttning. Norrut mot Vänga
1372 väster om Starrkärr
1327 norr om Kilanada. Uddetorp. Upp mot Skepplanda.
1370 sydost om Starrkärr. Bräcke. Björbäck. Gurentorp
1367 norr om Bollebygd. Nolåns dalgång från Hestra. Österut till sjön
1368 väster + nordväst om Vänga. Vängtorp o ner till sjön
1325 sjön Mjörn. Norr om Björboholm till Östad
1357 Gråbo. Västerut till Stannum. Norr om banan
1324 söder om Hemsjö. Mellan sjöarna Ömmern o Sävelången
1356 Gråbo. Österut. Hjällsnäs
2169 nordost om Lödöse. Heden. Vallby. Väster om banan
1360 Stora Lundby. Tollestorp. Österut till Öjaredsviken
1374 öster o nordost om Töllsjö. Slätthult. Torstad. Mot Hedared
1907 nordväst om Borås. Sandhult. Källhult
2302B nordväst om Fristad. Arta. Kvarbo
2923 söder om Lena. Hol. Bäne
Serie     Område
3591 väster om Slutarp
5246 Härja. Ebbarp. Norrut
2872C norr om Stenstorp. Mot Häggum
4463 Gudhem, o norr o söder därom
2981 nordost om Sandhem. Utvängstorp. Bosarp
4465 norr om Falköping. Torbjörntorp o en bit norrut
4462 kring Östra Tunhem
2874A öster om Skövde. Norrut
1886 nordost om Stenstorp. Längs banan
6234   Sjogerstad. Sydvästvart längs banan
4485 nordväst om Håkantorp. Sätuna
2009 kring Gökhem. Nordost o sydvästvart
2875A söder om Skövde. Norra Kyrkototp
1078 sydväst om Hova. Fagerlid. Brestorp. Lagmansboda
4495 söder om Skara
2011 öster om Falköping. Karleby
6230   Kälvene o österut
1080 sydost om Hova. Mellan banorna. Källtorp. Nickerud. Åstorp
2980 öster om Sandhem. Klämmestorp
5214 kring Skånings-Åsaka
1122 norr om Skara
2010 nordväst om Gökhem. Äleberg. Antastorp. Spånbacken
2945 Knistad. Suntetorp. Frökullen
4487 öster om Bjärklunda. Hornborgasjön
1121 nordväst om Skara
0911 norr och nordost om Tibro. Längs banan
1313 öster om Stenstorp. Längs banan. Dala station. Ubbatorp
4461 nordväst om Falköping
1264   norr om Skövde. Frösve. Horn
5213 öster om Skånings-Åsaka
0885 norr om Skövde. Väring med omgivningar
1076 kring Fridene. Norrut till Varola
1088 söder om Töreboda. Riddarhagen
5212 norr om Skara. Söder om Ledsjö, längs banan
1092 norr om Korsberga. Mofalla stn. Atteby
1064 Varola. Öster o söderut. Värsås
4460 väster om Falköping
4486 kring Bjurum. Norr o öster om
6326   sydväst om Ransberg. Söder om banan
4484 sydväst om Bjurum
1084 öster om Töreboda. Rotkilen. Börstorp.
2979 söder om Sandhem, öster om sjön Stråken. Till Nykyrka
6327   sydväst om Ransberg, norr om banan
1073 nordväst om Edhem. Anderstorp. Mot skjutfältet. Finnstorp
4488 väster om Bjärklunda. Nordvästvart
4482 öster om Gudhem
5040 Varv o Varvsberget
1065 söder om Edhem österut längs banan. Söderut till Hömb
0909 öster o nordost om Tibro. Längs banan
1090 öster om Töreboda. Trälket. Åkersberg
X036 norr om Skövde. Ulvåker. Ulvängen. Öster om banan.
0910 kring Ransberg
1081 Älgarås. Söderut, väster om banan
2932 öster om Värsås. Nordvästvart o norrut till järnvägen
1075 Edhem. Österut norr om banan
1079 söder om Hova. Dalen. Skaterud. Lillhult
1095 kring Korsberga o österut
1074 väster om Varola. Söderut längs ån
1085 nordost om Töreboda. Öster om banan till Älgarås. Bålerud
4464 norr om Falköping, längs banan
1089 söder om Töreboda. Fimmerstad. Fägre. Längs kanalen
4717 Hångsdala. Norr om banan vid Kälvene
4480 sydost om Håkantorp till banan. Längs ån. Raglås
1082 norr om Töreboda. Väster om banan. Boda
4492 söder om Norra Ving. Ekås
1764 Dala. Kyrkbyn och österut till Kavlås
1091 sydväst om Tibro. Väster om Tidan. Brumstorp
5244 söder om Tibro. Öster om Tidan. Årebolet
2880A Hagelberg. Norrut mot Skövde
1072 öster om Stenstorp. Längs banan. Karlslund
1077 söder om Fridene stn
1083 Töreboda. Norrut väster om kanalen
1086 sydost om Lyrestad, söder om riksvägen. Böckersboda. Gasstorp
1087 norr om Töreboda. Öster om kanalen. Äspäng. Riksberg
1123 norr om Skara. Myråsen hpl. Väster om banan
4491 väster om Skara. Marums kyrka. Söder om banan västerut
5238 nordost om Broddetorp. Billingen. Höksås. St Gåran
1229 kring Timmersdala
4483 nordväst om Håkantorps kyrka. Mot Broddetorp. Sniken
4481 sydväst om Stenstorp. Norr om stambanan. Mot Segerstad
5248 Axvall. Öster kring sjöarna. Skärvs kyrka
Serie     Område
114   I denna serie motiv från: Östergötland Närke Västergötland Halland

Övrigt i Västergötland© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av