• Här är Skarperud i Norra Rådane. Huset o magasinet finns kvar. Dammen och ladugårdarna är nedtagna för här går nu vägen istället för mellan husen.

  • Detta hus är "Erikssons" i Södra Rådane. Det köpte jag och min fru 1993 och här bor vi. Se närheten till Vänern, i flygfotot som finns här på gården har Vänern beskurits bort! Huset är byggt 1918, ladugården (nordsydl. rikt.) 1908 och Stallet(öst-västl.) 1927

  • Ett litet hus några hundra meter norr om Grinstads kyrka där det bodde en enkel, trevlig gammal man som cyklade längs vägarna i Dalsland och samlade pantburkar/flaskor. Huset är i dag rivet men de hamlade träden finns kvar i dikeskanten.

  • Prästgården i Grinstad, tillverkad av byggmästere Skoglar på Hultet och nedmonterad och körd till Grinstad där huset restes igen:

  • Grinstads kyrka med det berömda lutande tornet!, bakom skymtar prästgården och i horisonten Vänern

  • Det här huset är gamla posten i Grinstad

  • Detta är Sunnanå gård. Här byggs det idag en stor golfresort men mangårdsbygnaden finns kvar.

  • Tack till Hans Suni som tipsade om vilken kyrka det bör vara.
    JA

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson