• Vingnäs 1:5

 • St. Vingnäs. Sjön Ärr i bakgrunden.

 • Mossen

 • Mo Kyrka

 • Mo kyrka

 • Slussvaktarbostället vid Strömmens sluss mellan Ånimmen och Ärr.

 • Rud. Fortfarande Vingnäs

 • Nyströms hus. Fortfarande Vingnäs.

 • Slätta. Av Lantmäteriverket normaliserat till rikssvenska Slätten. Vingnäs 1:19. I bakgrunden ser man Nyströms hus.

 • Fastigheten Rud 1:30.

  Ägare: B Engdahl Knutson

 • undrar var bilderna 47-91 är?

 • Årbol Åmål

 • Årbol Åmål

 • Östby Nolberget 710 Åmål
  Östby Sörberget 711 Åmål

 • Östby Hybblet 110 Åmål

 • Östby 410 Åmål

 • Östby 202 Åmål

 • Östby Sand 210 Åmål

 • Pär Henriksson låter meddela följande: Några 100 m S platsen för Erikstads idag rivna stationshus. Fotograferat mot SO. Huset finns kvar.
  Flygfotohistoria tackar!

 • Blåserud

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av