• Hussarvägen Eslöv byggdes norr om krafledningen på bilden. Landskronajärnvägen i bildens överkant.

 • "Jerusalem" äldre bebyggelse norr om nuvarade Jerusalemsvägen, Eslöv.

 • Fridasro, Västerlånggatan, Eslöv

 • Karlsro, Eslöv. Har gett namn åt Karlsrobadet och Karlsrogatan. Gatan i förgrunden med små träd är Vångavägen.

 • I bildens nedre högerkant syns den ännu existerande f.d. banvaktstugan Porrarp vilken är belägen mellan Vittsjö och Bjärnum. Fotograferat mot väst.

 • Norra Möinge

 • Barsebäck slott och gård, mellan trädallen nederst i bild och gården ligger nu Hofterupsvägen

 • Lyby kyrka bild 51

 • Svedala kyrka bild 1 och 2

 • Västra Alstads kyrka

 • Något av traktens tegelbruk, Stävesjö?

 • Tollstorp, Hörby kommun

 • Tollstorp vid svängen mot Pärup, Hörby kommun

 • Kvarnvägen i Bjälkhult, Sjöbo kommun

 • Tollstorp, Hörby kommun

 • Detta är Bjälkhult, Sjöbo kommun, där Kvarnvägen möter Bjälkhultsvägen

 • Detta är Norra Grönby 16:28 norr om Anderslöv
  Vilket år är fotot taget?

 • Detta är Norra Grönby 16:28 norr om Anderslöv
  Vilket år är fotot taget?

 • Nr:27 är Norra Grönby 16:28 norr om Anderslöv
  Vilket år år är fotot taget?

 • Lyckås, Buskeröd

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av