• Det av Storuman med de två Stiftelsehusen i mitten. Till vänster om dem Vattenfalls kontor och snett till höger om detta Sven Sandbergs Caltexmack. På andra sidan Stenselevägen syns Shellmacken.

  Uppe till höger bodde bl.a. Margit och Helge Sandgren. Huset byggdes runt 46 47.

  Längst uppe i kanten skymtar Norbergarnas snickeri. Snett ner till höger om Shellmacken Helge Sandgrens bostadshus. Mitt emot detta kan man ana ett mindre hus, man ser bara gaveln, där Svea och Ivan Edlund bodde tillsammans med sin stövare Tjappa. Uthuset syns tydligt och mellan det och Stiftelsehusen fanns ett mindre hus där Nisse Hörnqvist bodde.

  Nedanför till höger Evert Danielsson affärsfastighet där han bl.a. hade sin elfirma. Där arbetade bl.a. bröderna Alf och Bo Sjöberg, från Finnäs, samt Nils-Paul Mörtsell. Till höger om Danielssons fastighet syns en del av Gottfrid Sjöbergs Järnhandel.

 • Många minnen. Vi brukade gå till kyrkan ganska ofta. För ett tag, var jag den enda pojken i söndags kören. Jag minns när vägen i toppen av bilden byggdes - jag brukade lifta på lastbilarna. Min mamma bröt armen i väg/järnvägs korsningen. Vi flyttade från Åskile när jag var 11 år (1969) - men har varit tillkaks många gånger ...

 • Byggnaden i övre högra hörnet var min skola - klass 1 - 4. I byggnaden i mitten - byggdegården - gjorde jag mitt första offentliga framträdande - läste 'Tomten' framör 'hela byn'. Flyttade från Åskilje när jag var 11.

 • Shellmacken i Storuman.
  Nere t.v. ser man Caltexskylten för macken som Sven Sandberg hade.

 • Infarten till Storuman från stenselehållet. Nederst ser man delar av Shellmacken och högre upp på bilden Caltexmacken byggd 1954. Den drev Sven Sandberg och Shellmacken som Doris Larsson och Verner Gimvall startade 1953. 1954 övertog bröderna Stig, Carl-Gunnar och Emanuel Pettersson macken.

  Till vänster skymtar Vattenfalls huvudkontor och till höger, strax utanför bildkanten, bodde Ebba och Leonard Mattsson i en liten stuga med sina barn Ebbe Steiner och Rane samt Lars-Göran Mattsson. Leonard jobbade åt SJ. Efter att Mattsson pensionerades 1955 flyttade de till Fagersta där Lars-Göran fortfarande bor.

 • Del av Storuman. Stiftelsehusen till vänster. Axel Lindströms sportaffär nere till höger och Gottfrid Sjöbergs järnhandel till höger om mitten. Ovanför järnhandeln skymtar Georges livs.
  Till höger SJ:s område med småverkstäder.

  Koordinaterna ligger på det närmaste av stiftelsehusen till vänster.

 • Del av Vallnäs, Storuman.

 • Del av Vallnäs, Storuman. Vägen som går nedåt var den gamla vägen till Tärnaby. Från ungefär nordost.

 • Del av Storuman där Skolgatan utgår från Stenselevägen vid Mannbergs konditori. De två Stiftelsehusen vid bildens nederkant och Bowaters hus där Froms länge bodde strax ovan bildens mitt.

  Nedanför Mannbergs hus bodde Ture och Margareta Sundström där Ture körde ut åt bryggeriet i Östersund och Margareta drev en pappershandel, "Nya Pappers i folkmun".

  Längre ner hade Evert Danielsson en elfirma fram till 1952. Därefter öppnade Ebba Löfvenius-Jansson en beklädnadsaffär, "Skjortan", som var verksam 1957 - 1962. Notera annonspelaren på andra sidan vägen nedan för Danielssons.

  Nedanför annonspelaren höll Evert Fransson (i folkmun Mos-Evert eller Mos Frasse) till. Under andra världskriget drev han handel med sylt, safter och äppelmos,

  Strax över mitten på högra sidan ser man Georges Livs och delar av SJ:s små verkstäder som ett snickeri och smidesverkstaden.

 • Skolgatan i Storuman. Järnvägsgatan ansluter från höger. Korsningen över Inlandsbanan överst. Före korsningen till höger gamla Telegrafen. Efter korsningen Viktoria Jonssons hus till vänster och till höger har det huserat en pappershandel och därefter två fotografer efter varandra.

  Vid vänstra kanten höll Posten till. Till höger om mitten huset där Sundsvallsbanken länge höll till och strax ovan byggnaden "Smedmans verkstad". Nere till höger skymtar realskolan som blev klar 1951.

  I den nedre, vänstra, kvadranten ser man tre av SJ:s fyra bostadshus.

 • Nere till vänster Vallnäsvägen 17, 923 32 Storuman, från ungefär VNV.
  Lägg märke till annonspelaren nere till vänster.

 • Del av Vallnäs i Storuman. Den relativt stora byggnaden uppe till höger nära hörnet är Folkets Hus och som stod klar 1954. Kostnaden var 780.000 kr.

 • Mormors sommarstuga på Udden. Logen i bakgrunden inhyste en gång en resande cirkusbjörn som barnen retade genom att peta den under tassarna, genom golvet.

 • Morfars barndomshem, går även under namnet Mårken.

 • Rallaren Svante Eks hus 1930 talet

 • Stationshuset i Barsele i överkant. Mot Storuman åt höger.

  Från ungefär nordost.

 • Dåvarande ägare Edvin och Estrid Johansson. De hade 4 barn. Gården togs sedan över av sonen Göte Edvinsson som under 80-talet byggde ut bostadshuset. Gården bebos nu av fjärde generationen om man räknar att det var Edvins föräldrar som byggde första bostadshuset (rivet) på denna plats. Nuvarande ägare Karin Edvinsson, dotter till Göte.

 • Balstaberg.

  Ägare:1 Arvid o Anna Holmgren
  Ägare:2 Sonen Göran Holmgren Boden
  Fritidsboställe.

  Såld 20140801 Ägare:3 ? Samuelsson

 • Jokkmokks gamla sjukstuga, riven i runt 1970. Sjuksköterskebostaden längst bort. Det lilla huset närmast kameran är vaktmästarbostaden.

 • Kyrkan (ombyggd manskapsbarack) i förgrunden och där ovanför ligger församlingshemmet.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av