• Halvar Franssons Kronotorp vid inresjön

 • Mitt barndomshem ligger mitt i bilden. Det vita huset mellan Sandströms och Esso samt ovanför IC

 • Alberts

 • Alberts

 • kronojägarbostället Tjåmotis

 • gottfrid edholms hus numera rivet

 • Tjåmotis Rolf Östlunds diversehandel och poststation

 • Serien flyttad från Okänt i november 2011

 • Serien flyttad från Okänt i november 2011

 • Kyrkan i Stensele. För ytterligare kommentar se föregående bild.

 • Kyrkan i Stensele. För utförligare kommentar se bild 24

 • Vid mitten av 1800-talet började kyrkan i Stensele att bli i minsta laget till följd av ökande folkmängd i församlingen. 1860 fattades därför beslutet att uppföra en ny och större kyrka. På grund av missväxtåren åren 1867 - 69 och hungersnöd dröjde emellertid det nya kyrkbygget till 1880-talet. Allt virke avverkades i kyrkans närhet av sockenmännen, som hade skyldighet att göra dagsverken genom att hugga timmer till bygget (för 1.50 per dag). Byggmästare var Joh Nordell från Stockholm.

  Den 29 augusti 1886 kunde invigningen av den nya kyrkan (inklusive orgelverket och kyrkklockan) förrättas. Kostnaden var 70.000 kr. Arkitekt var F. R. Ekberg. Helgedomen var byggd så att den skulle kunna rymma 1800 sittande och 200 stående personer. För att klara detta inom en rimlig bottenarea fick kyrkan läktare. Kyrkan är en av landets största träkyrkor.

  Kyrkan restaurerades 1934, varvid den erhöll sin nuvarande altarmålning, vilken är utförd av konstnärinnan Gärda Höglund från Stockholm. Hon stod också för utförandet av de tre blyinfattade korfönstren som vid samma tillfälle utsmyckades med treenighetssymboler, i färgat glas. Kyrkans färgsättning är gjord av Steen Flemming. En mindre restaurering gjordes även 1977.

  Stensele ligger vid E12 några km söder om Storuman. Kyrkan är öppen sommartid som vägkyrka.

  Källor: Nätet samt Våra Kyrkor (Klarkullens Förlag, Västervik 1990).

  Förutom kyrkan syns på denna bild till höger sågen i Stensele. Denna flyttades senare till andra änden av samhället strax vid järnvägsövergången där den ligger ännu idag.

 • Västra Strand.

 • Detta är Svärtträsk station vid banan mellan Storuman och Sorsele

 • Detta är banvaktstugan Stenstugan belägen vid Inlandsbanan mellan Storuman och Vinlidsberg, åt östersundshållet från Storuman.
  Strax intill ligger Inlandsvägen E45 och därifrån utgår en väg mot Långsjöby och som, när kortet togs, korsade banan alldeles bredvid stugan. Nu är båda vägarna något omdragna och korsningen är flyttad något mot Storuman.
  Klistra in denna länk http://kartor.eniro.se/m/aZPlz i adressfältet så kan man se att stugan är kvar och även hur nära den gamla övergången låg samt hur sträckningarna gick i övrigt.
  Järnvägen kom till Storuman 1923 och stugan bör vara uppförd strax innan.

 • Strömnäs jokkmokk

 • 5044-23 finns utgivet som vykort med text: Vy över Kåbdalis

 • Siksele
  Manne Fransson gift med Tea
  Barn: Edvard, Allan, Astrid

 • Tror Hugo Uppenberg Åskiljeby

 • Carl-valter Karlsson Åskiljeby

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av