• Del av Storsund från ungefär söder.

 • Mörtviksvägen 18, 942 04 Storsund, från nära söder.
  Banan är Stambanan genom Övre Norrland och stationen som vi ser södra infarten till är Storsund.
  Ritning över stationen ur Bangårdar.se är en riktig höjdare:
  http://www.bangardar.se/filer/ritningar/J1-Jpeg/Jvm1184_J1_-1086.jpg
  Håll reda på norrpilen!

 • Nya Älvvägen 379, 941 91 Piteå, från NNO.

 • Del av Lappgärdan från SSO.
  Banan går Älvsbyn - Piteå och vidare till skogsindustrierna och är numera elektrifierad.

 • Salberg 3, 942 93 Älvsbyn, från OSO.
  Banan går Älvsbyn - Piteå. Numrera elektrifierad.

 • Del av Tvärån från sydväst.
  Banan går Älvsbyn - Piteå.

 • Del av Tvärån från sydväst.
  Banan, som nu är elektrifierad, går Älbsbyn - Piteå och till skogsindustrierna.

 • Del av Korsträsk från nordväst
  Banan är Stambanan genom Övre Norrland.

 • Del av Korsträsk från norr.
  Banan är Stambanan genom Övre Norrland.

 • Observera "lådan" på taket. Ibland var det ordnat så för luftbevakningen under kriget.
  Mycket är rivet sedan bilden togs. Koordinaterna på något som ser ut att vara kvar:

 • Lillträsk 17, 942 92 Älvsbyn, från väster.
  I bakgrunden fastigheten på nästa bild, 7.

 • Stenbacken 3:1. Familjen Berglunds hem under 1900-talets första hälft.

 • Utdrag ur boken ”Postadress Altersbruk”
  Södra Altervägen 990
  Nybyn 14:56.
  Nuvarande ägare
  Andreas och Susanne Engström,
  barn Ossian -01.
  Förvärvsår 2002,
  byggår 1919.
  Tidigare ägare
  1. Hans Hedlund,
  barn Susanne -71, Hans-Erik -79,
  2. Gunnar och Sargit Hedlund,
  3. Knut Westerberg,
  4. Herbert Wikström,
  5. Adolf Wikström.

 • Utdrag ur boken ”Postadress Altersbruk”
  Klöverbergsvägen 5
  Nybyn 21:4.
  Nuvarande ägare
  Bengt och Elvie Arenvall.
  Förvärvsår 1978,
  byggår sent 1800-tal.
  Tidigare ägare
  1. Eivor Garpebring,
  2. Halvor Ling,
  3. Sigurd Nordlund,
  4. Jonas Markström.

 • Utdrag ur boken ”Postadress Altersbruk”
  Dalbackavägen 39
  Nybygård 1:1.
  Nuvarande ägare
  Carolin Forsberg och Magnus Sandberg,
  barn Mimmi -07, Lea -09.
  Förvärvsår 2007,
  byggår 1935.
  Tidigare ägare
  1. Berit och Jan Backman,
  2. John Backman,
  3. Ludvig och Hildur Backman.

 • Dom två husen på bilden är rivna och ersatt med ett nytt hus
  Utdrag ur boken ”Postadress Altersbruk”
  Dalbackavägen 48
  Nybyn 20:3.
  Nuvarande ägare
  Ulla och Sven Erik Larsson,
  barn Jonas -86, Simon -88, Jenny -90, Stina -94.
  Tidigare ägare
  1. Axel och Hanna Lundgren,
  2. Ivar och Alma Nordlund.

 • Utdrag ur boken ”Postadress Altersbruk”
  Södra Altervägen 960
  Nybyn 14:61.
  Nuvarande ägare
  Karin och Assar Söderberg.
  Förvärvsår 1997,
  byggår 1951 då det tidigare bostadshuset revs.
  Tidigare ägare
  1. Erik och Märta Eriksson,
  barn Arnold -43, Karin -45, Bernt -49,
  2. August och Matilda Eriksson,
  barn Karl, Hanna, Ellen, Albin, Gerda, Anna, Erik, Sivert.
  Gamla huset var Rättarbostad.

 • Utdrag ur boken ”Postadress Altersbruk”
  Vallbomsvägen 10
  Nybyn 14:19.
  Nuvarande ägare
  Sigurd Lindgren.
  Förvärvsår 2001,
  byggår 1920.
  Tidigare ägare
  1. Gunnar och Aina Lindgren,
  barn Sigvard -54,Sigurd -56, Sigrid -63, Erik -65,
  2. Elis och Ida Backman,
  barn Aina.
  På fastigheten fanns sågbynningen som hörde till bruket,
  den revs och flyttades till Pitsund, blev där café och till rum för resande.

 • Utdrag ur boken ”Postadress Altersbruk”

  Jobvägen 36
  Nybyn 6:10.
  Nuvarande ägare Signar Lundberg.
  Förvärvsår 1983,
  byggår 1940.
  Tidigare ägare
  Ruben och Disa Lundberg,
  barn Signar, Tore, Aina, Allan, Elna, Helga, Börje.

 • Utdrag ur boken ”Postadress Altersbruk”

  Södra Altervägen 939
  Nybyn 14:52.
  Nuvarande ägare
  Sigurd Lindgren.
  Förvärvsår 1996,
  byggår tidigt 1800-tal.
  Tidigare ägare
  1. Harald och Dagny Marklund,
  2. Edvard Sandström.
  Gammal bruksbostad.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av Nils Ivanson