• Stigsåkra 1:6 till vänster.

 • Silvåkra 4:2, Östra vägen, gården riven

 • Silvåkra, Östra vägen, gården riven.

 • Silvåkra, Norrevång 4:6. Gården riven.

 • Gården mitt i bilden är riven idag.

 • Silvåkra 151 (10:1)

 • Silvåkra vid Prästamossen, huset rivet

 • Södergårdsvägen, Vomb111

 • Harlösa 1960

 • Harlösa, Revingevägen 32 och 21

 • Harlösa 1713, gården överst i samlingen

 • Harlösa 1705, huset mitt i bilden.

 • Djupadal, Harlösa

 • Harlösa 1704

 • Sockengränsvägen, Silvåkra 2:2, Huset rivet.

 • Silvåkra 8:15, Huset rivet

 • Prästavägen, Silvåkra 4:17 och 4:33, Husen rivna.

 • Kvinnevad 1:2, Husen rivna och militära byggnader på platsen.

 • Kvinnevad 1:2, Husen rivna och militära byggnader på platsen.

 • Tallbacken, Revinge 11:35, Huset rivet

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av