• Den hitre gården är Hemmingen 1:8 som vid denna tid beboddes av Manfred Alm med familj.

  Den bortre gården är Hemmingen 1:18. Där bodde tidigare Helmer och Edla Wallin. Dödsboet sålde till Ferdinand "Fälle" Sjölin år 1948.

 • Lappsjöudden, bygdsiljum

 • Lappsjöudden, bygdsiljum

 • Hemmingen 64, Norsjö.

 • Hemmingen 61, Norsjö. Nutida beteckning är Hemmingen 2:17.

 • Troligtvis Penglund 132, Vännäs samt Penglund 136, Vännäs.

 • Troligtvis Västra Pengfors 2A, Vännäs (Nyby 6:38).

 • Västra Pengfors 4, Vännäs.

  Fastighetsbeteckningen för mangårdsbyggnad och ladugård är Nyby 3:9. Den närmsta större byggnaden är troligtvis snickerifabriken som ligger på egen fastighet (Nyby 3:147).

 • Mjösjö 7, Vännäs samt Mjösjö 5, Vännäs. Fastighetsbeteckningen är (och var) Mjösjö 3:9.

 • Mjösjö 16, Vännäs (Mjösjö 2:10)

 • Troligtvis Mjösjö 23B, Vännäs (dåtida Mjösjö 1:5).

  Flera av byggnaderna på tomten har försvunnit eller byggts om och flera byggnader har också tillkommit sedan 1950-talet. Närmast vägen i vänstra delen av bilden står dagens Mjösjö 23, Vännäs.

 • Mjösjö 27, Vännäs (dåtida Mjösjö 2:6).

  På 1950-talet beboddes gården av Sigrid Konradsson (1916-2003) med familj.

 • Mjösjö 47, Vännäs (dåtida Mjösjö 2:8, nutida Mjösjö 2:24).

  Fastigheten ägdes och beboddes vid denna tid av Konrad Andersson (1887-1956) med maka Hildur Brännström (1892-1947).

 • Mjösjö 43, Vännäs (dåtida Mjösjö 1:3, nutida Mjösjö 1:9).

 • Mjösjö 35, Vännäs (och framtida Mjösjö 37, Vännäs). Fastigheten hade beteckningen Mjösjö 1:7.

 • Nyborg 1, Vännäs (Nyborg 1:3)

 • Nyborg 3, Vännäs (Nyborg 1:5)

 • Nyborg 2, Vännäs (Nyborg 1:4)

 • Hällnäs 5, Vännäs.

 • Hällnäs 4, Vännäs (Hällnäs 1:4)

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av