• Gillberga bygata 69

 • Byn Långerum

 • Ligger i byn Östra Högenäs

 • Ligger i byn Östra Högenäs

 • Ligger i byn Långerum. Tidigare lanthandel och cafe, idag privatbostad sen många år. De öppna ytorna bakom är bebyggda sen 60-70 talet.

 • Källa gamla prästgård, arrendatorsdelen.

 • Källa gamla prästgård fram till 1950-talet

 • Ligger i byn Högenäs

 • Ligger i Högenäs

 • Ligger i byn Högenäs

 • För allt verkar Pilekull 107, 386 63 Degerhamn, från ungefär söder, stå

 • Pilekulla 105,386 63 Degerhamn, från omkring SSO.

 • Pilekulla 101, 386 63 Degerhamn, från söder.

 • Olstorp 101, 386 63 Degerhamn, från ungefär ONO

 • Bredinge 213, 386 61 Mörbylånga, från ungefär NV.

 • Här säger Eniro Stora dalby 104, 386 61 Mörbylånga, från ungefär söder.
  Samma adress för två hus.

 • Stora Dalby 110, 386 61 Mörbylånga, från hyfsat nära söder.

 • Stora Dalby 106, 386 61 Mörbylånga, från ungefär öster.

 • Stora Dalby 108, 386 61 Mörbylånga, från ungefär söder.

 • Stora Dalby 108, 386 61 Mörbylånga, från SV:

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av