• Från ortofoto 1960. Letesmåla 1:20, Abboremåla 148, Svängsta.

 • Från ortofoto 1960, identifikationen trolig men något osäker. Hovmansbygd 2:6, Hovmansbygdsvägen 839-16, Kyrkhult.

 • Från ortofoto 1960. Hovmansbygd 4:1, Hovmansbygdsvägen 699-26, Kyrkhult.

 • Från ortofoto 1960. Hovmansbygd 1:21, Hovmansbygdsvägen 699-20, Kyrkhult.

 • Från ortofoto 1960. Hovmansbygd 3:1, Ramsbergsvägen 50, Kyrkhult.

 • Från ortofoto 1960. Lindås 1:13, Belganetsvägen 37, Hallabro.

 • Från ortofoto 1960. Lindås 1:18, Södra Lindåsvägen 39, Hallabro.

 • Askaremåla 1:3

 • Enligt ortofoto 1960, fastigheten Skörje 2:2, Värendsvägen 8, Backaryd.

 • Ortofoto 1960, idag Södra Lindåsvägen 9.

 • Ortofoto 1960, idag Södra Lindåsvägen 15.

 • Enligt ortofoto och Google street view (huset står kvar, men inte längre i ett öppet landskap).

 • Från ortofoto 1960, idag Gummagölsmålavägen 7, Hallabro. I förgrunden Gummagölsmålavägen 12.

 • Stämmer mycket väl med ortofoto 1960 och 1975. Modernt ortofoto ser ut att ha någon sorts byggnad på platsen. Lantmäteriets karta har inga byggnader inprickade, men kallar platsen "Maden".

 • Södra Fröatorpsvägen 20, 293 95 Vilshult, från ungefär SSV.

 • Baggebodavägen 239 - 30, 293 91 Olofström, från ungefär NNV.

 • Brunnsvägen 25, 372 78 Eringsboda, från ungefär VSV.

 • Lisebacka 43, 293 93 Olofström, från ungefär SV.

 • Notera järnvägen uppe till höger. Del av Emmaboda - Karlskrona.

 • Humlabackavägen 1, 373 35 Fridlevstad, från hyfsat nära söder.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av