• Gården heter Flykta-Pers och ibland Larssons. När kortet togs så bodde Ester och Per Flygerfeldt samt deras barn Bosse och Margareta där.

 • Gården längst bak på bilden är Vassas i Skridsvik Järvsö.
  När kortet togs beboddes huset av Karin o Holger Olsson samt sonen Sune.

 • Den främre gården är Per-Jons i Skålbo Järvsö

 • Gården Lars-Jons i Skålbo Järvsö

 • Lycka, längs med riksväg 50 idag.

 • Björne Björk låter hälsa:
  Detta är "Haga" i Västra Höle. Min pappas morfars hemman. HAn hette Nils-Olof Bodlund.

 • Bilderna kommer från Sunnerstaholm och däromkring, söder om Bollnäs. Den torra älvfåran är Voxnan.

 • Hejsan. Idag är båda häbren borta men i övrigt är allt intakt. Mvh Kalle

 • Gården Gruvsvedja

 • Tidigare felaktigt angiven som Orbaden.
  Felaktig siffra är tydligen inritad på originalkartan.
  Tack till Karl-Erik Dahl som påpekade misstaget.
  JA
  Flygfotohistoria

 • Serien tidigare felaktigt placerad vid Glafsfjorden i Värmland. Inritning med samma serienummer finns där (kartblad S070).

  Hans-Lennart Ohlsson visste att kyrkan är Rengsjö kyrka.
  Ulf L Eriksson visste också detta.
  Flygfotohistoria tackar!
  JA

  Men kartan stämmer inte riktigt. Oklart är vilka byar utanför Rengsjö som avbildas…

 • 38 är Lottefors station.
  Detta tackar vi Ulf L Eriksson för att han berättat.
  Karta saknas över området, så vi vet inte vilka byar som är fotograferade, utöver Lottefors.

  Serien tidigare angivet som norr om Glava i Värmland (som kartan anger).
  Men det stämmer inte. Där finns igen järnväg

  JA

 • Originalkartan har otydligt noterade siffror. Ser ut som 1837, skall vara 1839.
  Dessutom är linjerna något svårtolkade.
  Detta har medfört att serien inte definierats förrän på hösten 2009.
  JA

 • Följande uttömmande redovisning av motiven i serien har skickats in av
  Calle Ragnerstam.
  Flygfotohistoria tackar ödmjukast!
  Johan Ahlén

  01. Uddens i Nor
  02. Forsbacka (Lars-Ersas) i Nor
  03. Änges i Nor
  04. Per-Ols i Nor
  05. Oppigårds, Mittigårds och Utigårds i Nor
  06. Oppigårds, Mittigårds och Utigårds i Nor, i bakgrunden gården Hästhagen
  07. Gladas och Per-Mårtsas vid gamla landsvägen i Nor. I bakgrunden syns fastigheten ”Nor 1,19” vid landvägen Nor – Järvsö
  08. Kasernen vid Gamla vägen till Nor i förgrunden. Kasernen uppfördes som arbetarbostad omkring 1920 av närbelägna Båtbackens ångsåg. I bakgrunden syns Nors skola (numera Båtbackens friskola) vid landsvägen Nor – Järsvö.
  09. Fastigheten ”Nor 1,19” vid landvägen Nor – Järvsö med Per-Mårtsas i bakgrunden.
  10. Kasernen och Maskinistens (båda bostadshus med anknytning till Båtbackens ångsåg) invid gamla vägen till Nor. I övre högra hörnet syns landsvägen Nor – Järvsö.
  11. Fastigheten ”Nor 2,13” i förgrunden med byggnaderna Maskinistens och Kasernen i bakgrunden. I nedre högra hörnet syns landsvägen Nor – Järvsö.
  12. Kaféet, och där bakom Krugaboa (som var affär, numera nedlagd) i korsningen landsvägen Järvsö – Nor och vägen till Svensbäck och Förnebo.
  13. Röningans i Uvås
  14. Simmas i Uvås.
  15. Stråbergs och Häggas i Uvås
  16. Stråbergs
  17. Wedins (Römpens) i Svensbäck
  18. Björnmorans i Svensbäck.
  19. Linnas i Svensbäck
  20. Omers i Svensbäck
  21. Abrams i Svensbäck
  22. Pellas (närmast i bild) och Omers i Svensbäck.
  23. Johanas i Näset/Svensbäck, i övre vänstra hörnet skymtar fastigheten Solhem (byggd omkring 1923).
  24. Solhem, till vänster skymtar gården Näs.
  25. Sjönäs (Petters) i Näset/Svensbäck.
  26. Näs med Solhem i övre hörnet.
  27. Sotsveden (Kraftas) i Förnebo.
  28. Gårdarna Jo-Hans och Boa i Förnebo samt Förnebo skola (nedlagd). Vägen till vänster i bild går mellan Änga och Förnebo byar, den till höger genom Förnebo by.
  29. Längst bort i bild Bågga, därefter Förnebo skola, Boa, Ersk-Nils samt Jo-Hans Vägen till vänster i bild går mot Änga, den till höger genom Förnebo by.
  30. Bågga i Förnebo.
  31. Kjälva/ Tjelva i Förnebo. I bakgrunden skymtar Sotsveden.
  32. Pensarv i Förnebo.
  33. Ersk-Persas (Bättes) i Förnebo med utdikade våtmarken Möckelmyran i bakgrunden.
  34. Ersk-Olsas (Johan-Ollas) i Förnebo. I övre hörnet syns Möckelmyran, och närmst i bild vägen genom Förnebo.
  35. Boa, Ersk-Nils och Jo-Hans i Förnebo. I bakgrunden syns Förnebo skola.
  36. Jo-Hans
  37. Strömas i Förnebo. I övre högra hörnet skymtar Korkas. Vägen till vänster är den gamla mot Förnebo.
  38. Älgens Faffars (Bergs) i Förnebo invid gamla vägen mot Förnebo.
  39. Mårtens i Förnebo
  40. Pensarv i Förnebo
  41. Hängens i Förnebo.
  42. Älgens i Förnebo invid gamla vägen mot Förnebo.
  43. Per-Hass i Förnebo mitt i bilden, Mårtens i övre vänstra hörnet och i förgrunden syns vägen mot Förnebo.
  44. Nils-Lars i Förnebo
  45. Korkas i Förnebo
  46. Skansas i Uvås invid landsvägen Järvsö – Nor.
  47. Fastighten ”Änga 6,20”
  48. Mårtens i Förnebo invid vägen mot Förnebo
  49. Arnells i Uvås, ladan längst till vänster tillhör dock fastighten ”Föränge 7,18” (Hockers).
  50. Vassas i Änga vid gamla vägen från Järvsö mot Änga by. I bakgrunden syns landsvägen Järvsö – Nor snett korsad av vägen mot gården Yssens och Uvås by.
  51. Blans i Änga vid gamla vägen från Järvsö mot Änga, i bakgrunden gamla vägen mot Förnebo.

 • Tack till Henrik Klasson som hjälpte till att identifiera motiven!
  JA

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av