• Linnebergskola, idag rivet efter brand

 • Dalhult

 • Västkärrstorp

 • Detta är Hindriks på Björktjära. Gården heter idag Davids, och inhyser en del av Handikappomsorgens daglig verksamhet.

 • Vägen längst ned i bilden, från vänster till höger, är vägen till Bollegården. På den här fastigheten är det numera bebyggt med villor. Mellan det vita huset och ladugården går idag Tistronvägen.

 • Gården heter Torbo. Här finns hästar och katter. På sommaren betar ca 40 ungdjur här. (2011)

 • Det här är Övre Bräcke. Gården drivs av minst 7:e generationen och här odlas spannmål & potatis. Det finns ca 300 köttdjur på gården i två nya djurstallar.

 • Husets bygg år är 1876

 • Jag har svårt att få denna serie att platsa i Långhed.däremot tycker jag att fom.bild 21 kan vara Flästa mellan Arbrå och Växbo ?

 • Lindevik

 • Tegeltorp

 • Troligen Furulid.

 • Detta är nog Tegeltorp. längst in i slutsviken.

 • Djupendal i Bålstad

 • Hällvik, Floda socken.

 • Uddgölet, Floda socken.

 • Bonns i Hulla, Österåkers socken.

 • Grindstugan och Kroka i Hulla, Österåkers socken.

 • Broby och Oljansos i Hulla, Österåkers socken.

 • Snytols i Hulla, Österåkers socken.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av