• Vreta 303

 • Vreta 304

 • Vreta 203 & 204

 • Skyberga 508

 • Vreta Klack 222

 • Vreta 213

 • Vreta 215

 • Skyberga 111 i nederkant

 • Skyberga 117

 • Skyberga 117, 119 & 121

 • Nälberg 121. Uthuset är idag avkortat.

 • Nälbergs by sett från hållet där motorvägen idag går. Huset i överkant av bilden är Nälberg 121

 • Bakkant av Nälbergs by. Ladan som står i överkant finns idag inte kvar.

 • Överblick Nälbergs by. Det är flera adresser inom området bl.a Nälberg 123, 125, 127, 129.

 • Mårsta Gård 101 & 102, även kallat Mårsta herrgård.

 • Mårsta gård 103 & 104. Vägen som går ut på åkern framför huset tar idag slut och fortsätter sålldes inte. I överkant av bild syns Mårsta gård 101 & 102 (Även kallat herrgården)

 • Berga 407

 • Berga Smedsgården 403. Bakom skymtar Berga 119.

 • Berga 121

 • Berga 119 med Berga 121 i bakgrunden. Utsticket bakåt på ladan finns idag inte kvar.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av